29.12.2012

Директорлар кеңесінің шешімі

Астана қаласы, Отырар көшесі, 5 мекенжайында орналасқан «Астанаэнергосервис» акционерлік қоғамы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабы 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес өзінің акционерлері мен инвесторларының мәліметіне, директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен жалпы сомасы 14 847 077 (он төрт миллион сегіз жүз қырық жеті мың жетпіс жеті) теңгеден жоғары акциялары төлеміне электр энергетика объектілерін қабылдау-өткізу бойынша ірі мәмілені жасаудың мақұлданғанын жеткізеді. Қоғамның директорлар кеңесі отырысының орыны: Астана қ., Отырар көшесі, 5, конференциялық зал, отырыстың басталатын уақыты: 11.00 с.

Басқарма төрағасының блогыСайт бойынша іздеу