29.06.2017

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.06.2017г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,46% от общего количества голосующих акций общества. Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Абдрасилова К.А.;., членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Жапаева Б.Б.

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Есенжолова Е.Т.; членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Алимов Е.Г.

29.06.2017

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.06.2017г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,46% от общего количества голосующих акций общества. Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Абдрасилова К.А.;., членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Жапаева Б.Б.

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Есенжолова Е.Т.; членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Алимов Е.Г.

13.03.2017

09.03.2017 ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қорытындысы бойынша есеп.

2017 жылғы 09 наурызда «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында, «Астанаэнергосервис» АҚ қызметінің негізгі түрі «еншілес кәсіпорындар топтарының активтеріне ие (акциялардың бақылау пакеті), оларға бақылау жасау мен басқару мақсатымен холдингтік компания қызметіне» сәйкес, «Астанаэнергосервис» АҚ жаңа басылымдағы жарғысы бекітілді.

28.08.2015

25.08.2015ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары бойынша есеп

Акционерлердің күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер бір дауыспен немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,5% қабылданды.

23.05.2014

«Астанаэнергосервис» АҚ 22.04.2014ж. акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша есеп

Акционерлер жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешім бірауыздан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының 99,4% қабылданды. «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.У. Төлеуовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, «Астанаэнергосервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне Р.А. Баялиев сайланды.

09.12.2011

30.11.2011ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қорытындылары бойынша есеп

30.11.2011ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қорытындылары бойынша есеп

29.09.2011

19.09.2011ж. «Астанаэнергосервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қорытындылары бойынша есеп.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер акционерлер жиналысында бір дауыспен немесе қоғамның дауыс беретін жалпы акциялар көлемінің 99,37% қабылданды.

Басқарма төрағасының блогыСайт бойынша іздеу